Don Maarten te gast bij ‘de opstap’


Maandag 18 oktober was ik wederom te gast in de uitzending van ‘de opstap’ om daar te praten over stichting Bureau Back-Up en de gebeurtenissen in de wereld.

Met Bureau Back-Up helpen wij mensen die het moeilijk hebben zowel mentaal als met praktische zaken. We geven bijvoorbeeld boodschappenpakketten weg of ondersteunen op andere (kleine financiële) manieren mensen die geen uitwegen zien in hun situatie. Wil jij ons helpen dit te kunnen blijven doen? Word onze Back-Up en help mee een ander te helpen. Ga naar https://bureaubackup.nl/word-onze-back-up/


Mijn naam is Don Maarten en ik loop inmiddels alweer 36 jaar rond op de fysieke wereld. Naast werken voor rekeningen die het systeem ons oplegt ben ik vader, blogger, vrijheids coach en steunpilaar in de vorm van de stichting Bureau Back-Up.

Mijn doel in het leven is om zoveel mogelijk mensen te helpen en te inspireren om de kracht in zichzelf terug te vinden zodat ze weer stevig op hun benen komen te staan en ook blijven staan. Ik zie vrijheid daarin als rode draad omdat vrijheid niet betekent dat iedereen maar van God los kan gaan, maar juist het besef is dat je daarmee ook verantwoordelijkheden draagt. Voor jezelf, de ander en daarmee het geheel.

De wereld gaat in rap tempo steeds meer van slavenplantage naar gevangenis, en wordt bestuurd door krachten met enorme kennis over het bewustzijn en hoe dat gemanipuleerd kan worden zonder dat mensen dat beseffen. Terwijl wij in de veronderstelling worden gehouden dat er voor ons gezorgd wordt van bovenaf, is het tegendeel waar. Ik heb dat aan de lijve ondervonden en vanuit die ervaringen ben ik mij gaan verdiepen in alles wat met psychologie, het brein en bewustzijn te maken heeft.
Ik ben daardoor uit de wurggreep van de macht gekomen en tot op heden uit gebleven.

De kennis die ik opgedaan heb, en nog steeds opdoe in mijn ervaringen met hulp aan anderen, zet ik in om te informeren, te adviseren en vooral te waarschuwen voor blind geloof in autoriteit. Zoals het boek van Larken Rose ons verteld is dat namelijk het meest gevaarlijke bijgeloof, de grootste vijand van de waarheid en het kernprobleem in de samenleving.


Share:

More Posts

Dopamine

Dopamine is geen gelukshormoon maar een neurotransmitter die over motivatie gaat

Bemoeienis

Soms zijn er dingen die niet relevant zijn om de bemoeienis van de hulpinstantie in te krijgen maar die toch op de checklist staan of

Bureau Back-Up #2.03

Als we puur naar de schulden industrie kijken en hoe hard en meedogenloos gerechtsdeurwaarders en hun handlangers vanuit allerlei andere organisaties zijn tegen hun slachtoffers